خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
محصولات مرتبط
پاورپوینت داروهای ضد قارچی
پاورپوینت داروهای ضد قارچی
قیمت : 4,000 تومان
پاورپوینت تحلیل علل ریشه ای (RCA)
پاورپوینت تحلیل علل ریشه ای (RCA)
قیمت : 6,000 تومان
پاورپوینت شاخصهای بهداشتی ذيج حياتی
پاورپوینت شاخصهای بهداشتی ذيج حياتی
قیمت : 4,000 تومان
پاورپوینت اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی
پاورپوینت اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی
قیمت : 3,500 تومان

پاورپوینت داروهای خواب آور و آرام بخش

پاورپوینت داروهای خواب آور و آرام بخش

پاورپوینت داروهای خواب آور و آرام بخش

قابل ویرایش

فرمت : ppt

تعداد اسلایدها : 22 اسلاید

فهرست مطالب:

طبقه بندی و فارماکوکينتيک

ساختمان شیمیایی بنزودیازپین ها

ساختمان شیمیایی باربیتورات ها و برخی ترکیبات متفرقه

ساختمان شیمیایی ترکیبات خواب آور جدید

جذب و توزيع

متابوليسم و دفع

متابولیسم داورهای بنزودیازپینی

مکانيسم عمل

فارماکودينامی

کاربرد بالينی

سميت

ليست داروها

بخشی از اسلایدها :

طبقه بندی و فارماکوکينتيک:

زير گروه ها:

بنزوديازپين ها

باربيتورات ها

داروهای متفرقه: کاربامات ها، الکل ها و اترهای حلقوی

داروهای جديدتر: بوسپيرون – زولپيدم – زالاپلون

جذب و توزيع:

اکثر داروها محلول در ليپيد هستند، جذب خوب از دستگاه گوارش و توزيع خوب به مغز دارند

توزيع سريع به مغز: تيوپنتال

توزيع مجدد به خون: مکانيسم خاتمه اثر

متابوليسم و دفع:

اکثر داروهای آرام بخش- خواب آور قبل حذف از بدن توسط آنزيم های کبدی متابوليزه می شوند.

غالباً دارای متابوليت فعال می باشند: ديازپام و فلورازپام

ترکيباتی مانند لورازپام و اکسازپام فاقد متابوليت فعال هستند.

طول اثر از تنها چند ساعت تا بيش از 30 ساعت متغير است.

فقط چند ساعت: زالاپلون، زولپيدم، تريازولام، کلرال هيدارت
بيش از 30 ساعت: کلرديازپوکسايد، کلرازپات، ديازپام، فنوباربيتال

مکانيسم عمل:

تنها يک مکانيسم عمل برای داروهای آرام بخش-خواب آور مشخص نشده است.

بنزوديازپين:گيرنده BZ بخشی از ماکرومولکول کانال يونی-گيرنده گابا (GABA) می باشد.

باعث افزايش هدايت يون کلر از طريق افزايش فرکانس فعاليت کانال می شود.

آنتاگونيست: فلومازنيل

آگونيست معکوس: بتا کاربولين

باربيتورات ها: از طريق تسهيل و طولانی کردن عمل کابا و گلايسين باعش کاهش فعاليت نورونی در مغز ميانی و تشکيلات مشبک می شوند.

در جايگاهی متفاوت از بنزوديازپين و کابا باعث افزايش مدت باز بودن کانال يون کلر می شود.

در غلظت هاِ بالا: گيرنده گلوتامات و کانال سديم نيز ممکن است مهار شود.

ليست داروها:

بنزوديازپين: کلرديازپوکسايد، ديازپام، تمازپام، آلپرازولام، فلورازپام، لورازپام، نيترازپام، اکسازپام، تريازولام و ميدازولام

باربيتوارت ها:فنوباربيتال، پنتوباربيتال، تيوپنتال، سکوباربيتال، متوهگزيتال

کاربامات ها: مپروبامات

الکل ها: اتانول و کلرال هيدرات

متفرقه: بوسپِيرون، زولپيدم و زالاپلون، ازوپیکولون

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

daroo-kh_1593770424_41436_4828_1852.zip0.59 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 4,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت